top of page

Vozilo sa oštećenim staklom predstavlja veliku opasnost za sve učesnike u saobraćaju, a sa druge strane, zamena oštećenog stakla predstavlja veliki izdatak za samog vlasnika vozila.

 

Osiguranje auto stakala na vozilu obezbeđuje kvalitetnu i pouzdanu zaštitu od potencijalno veoma čestih oštećenja.

 

Delimično kasko osiguranje predstavlja osiguranje svih stakala (prednja, zadnja i bočna) standardno ugrađenih na vozilo (putničko ili teretno), izuzev stakala (plastike) na svetlosnim uređajima, ogledalima ili krovu vozila (uključujući i stakleni krov).

Predmet delimičnog kasko osiguranja su, dakle, opisana stakla na putničkim i teretnim vozilima, kao i autobusima.

 

Ugovaranjem polise delimičnog kasko osiguranja vozila pokrivate rizik loma i oštećenja stakala na Vašem vozilu, a nastankom štetnog događaja i nadoknadu štete.
Kod nekih osiguravajućih društava delimično kasko osiguranje se ugovara uz polisu obaveznog osiguranja (osiguranja od autoodgovornosti), a kod nekih polisu dobrovoljnog osiguranja (kasko osiguranja vozila)
Pri osiguranju loma stakla obavezan je pregled vozila i fotografisanje stakala na vozilu sa sve 4 strane. Fotografije se dostavljaju uz polisu po kojoj je izvršeno osiguranje loma stakla.
Uslovi za dobijanje delimičnog kasko osiguranja od loma stakla se razlikuju i zavise od ponuda osiguravajućih društava. Ima i osiguravajućih kompanija koje postavljaju dodatne uslove, npr. dobrovoljno osiguranje svih putnika.

 

Cena kasko osiguranja zavisi od raznih faktora, kao što su: marka i model automobila, snaga motora, obuhvaćen rizik od krađe u zemlji i inostranstvu, vrsta zaštite (mehanička blokada, alarm, GPS), način plaćanja (u celini ili na rate) i dr.

Ne treba zaboraviti i na učešće – nekada je obavezno, nekada nije. Na što veće učešće pristanete, delimično kasko osiguranje će biti jeftinije. Uglavnom ima fiksni deo, na primer 100 ili 150 evra, bez obzira na visinu štete.

 

U zavisnosti od starosti vozila i načina ugovaranja kasko osiguranja (potpunog ili delimičnog), vozila se mogu popravljati u ovlašćenim servisima, nekim drugim servisima sa kojima osiguravač ima ugovor ili u drugim servisima koje predloži sam osiguranik, tj. vi!

Zapamtite: izbor je vaš!

 

 

VEĆ IMATE OSIGURANA AUTO STAKLA ILI KASKO?

 

Ako već imate delimično ili potpuno kasko osiguranje (koje je navedeno na polisi), a desio vam se osigurani slučaj, potrebno je da kontaktirate osiguravajuću kuću kako bi prijavili štetu.

 

Njihovi agenti, nakon pregleda vozila, sačinjavaju zapisnik o oštećenju, sa kojim možete doći kod nas. Mi, potom, preuzimamo dokumentaciju i kontakt sa vašom osiguravajućom kompanijom, te se dogovaramo kada i pod kojim uslovima rešavamo problem sa auto staklima na vašem vozilu.

 

 

NEMATE OSIGURANA AUTO STAKLA ILI KASKO?

 

U mogućnosti smo da vam ponudimo posredovanje kod ugovaranja svih vidova osiguranja sa svim većim osiguravajućim društvima koje posluju na teritoriji Republike Srbije, a to znači da možemo da vam pružimo pravi savet kako najpovoljnije da osigurate vaše vozilo.

 

Naši saradnici su posrednici u osiguranju (brokeri) su stručnjaci u oblasti osiguranja, koji svoja znanja udružuju radi pružanja kvalitetnih usluga u oblasti osiguranja svojim klijentima. Za razliku od agenata osiguranja (zastupnika u osiguranju), koji rade za osiguravajuće kuće i predstavljaju “produženu ruku” osiguravača, posrednici u osiguranju (brokeri) zastupaju interese naših klijenata i ostvaruju ih kroz saradnju sa osiguravačima u svim fazama ugovora o osiguranju.

Cilj posrednika osiguranja nije da prodaju osiguranje, već da savetuju klijenta koje rizike je umesno osigurati i na koji način. Ovakav vid poslovanja predstavlja rasterećenje za naše kliljente jer oslobađa vreme i zaposlene koji su potrebni za veliko administriranje kod poslova osiguranja.

Usluge posredovanja u osiguranju za naše klijente su besplatne tj. bez naknade; proviziju (nadoknadu) za posredovanje plaća osiguravač odnosno osiguravajuće društvo.

Bitno je napomenuti da brokeri osiguranja ne mogu samostalno i samovoljno donositi odluke u ime svojih klijenata već osiguravajućim kućama upućuju zahteve koje klijenti moraju da potvrde, a na osnovu ovlašćenja koje dobija od njih.

 

 

Savet: Da li je potrebno osiguranje auto stakala ako imate potpuno kasko osiguranje?

 

Ukoliko posedujete polisu potpunog kasko osiguranja, staklo na vašem vozilu je, takođe, osigurano. Međutim, ukoliko imate ugovoreno veliko učešće u šteti, polisa kasko osiguranja vam u određenim situacijama neće biti od koristi. U slučaju potrebe zamene auto stakla čija je, npr. cena zamene 120€, učešće 100€, a naknada koju dobijate svega 20€, polisa potpunog kasko osiguranja vam neće puno pomoći, a pri tom, zbog prijavljene štete gubite pravo na bonus (umanjenje premije) za sledeću godinu osiguranja.

Ako želite potpunu zaštitu vašeg vozila, savetujemo da uz potpuno kasko osiguranje ugovorite i osiguranje auto stakala (delimično kasko osiguranje). U slučaju oštećenja ili loma auto stakala, štetu ne biste prijavljivali po potpunom kasko osiguranju, već po polisi osiguranja stakala koje se najčešće zaključuju bez učešća. Ovim dobijate nadoknadu u punom iznosu prijavljene štete, a da pritom ne gubite pravo na bonus po kasko osiguranju.

 

 

Spisak osiguravajućih društava sa kojima sarađujemo:

 

bottom of page