top of page

Najčešća vrsta oštećenja vetrobranskog auto stakla su male naprsline koje nastaju udarcima kamenčića pri vožnji vozila ili nekim drugim vidom udarca o vetrobransko auto staklo.

 

Ova naizgled sitna oštećenja narušavaju strukturu vetrobranskog auto stakla i u velikom broju slučajeva pre ili kasnije uzrokuju nastanak većih oštećenja koja ne mogu biti sanirana usled čega postaje neophodno zameniti oštećeno vetrobransko auto staklo.

 

Neravnine na putevima, promene temperature i niz drugih uslova mogu prouzrokovati proširenje oštećenja vetrobranskog auto stakla.

U zavisnosti od veličine, oblika i položaja, oštećenja mogu biti popravljena i zalečena, čime se struktura vetrobrana vraća u prvobitno stanje i izbegava se potreba za zamenom.

 

Iskustvo, znanje i materijali koje koristimo u procesu poravke vetrobranskog auto stakla nam omogućavaju da uspešno popravimo razne veličine i oblike naprslina i zalečimo strukturu oštećenog stakla. Popravku u najkraćem roku možemo izvršiti u našem servisu ili na terenu u zavisnosti od vaših potreba i mogućnosti. Sam proces popravke može trajati od 30min do 1h po oštećenju.

 

Mi uvek nastojimo da korisnicima naših usluga pružimo najkvalitetniju uslugu i najpovoljnije cene, zato ćemo uvek prvo proveriti mogućnost popravke vetrobranskog auto stakla, pre nego što vam ponudimo zamenu i,samim tim, vas osloboditi znatno većih troškova zamene vetrobranskog auto stakla.

 

Informacije i saveti:

 

- Oblici oštećenja vetrobranskog auto stakla

 

- Slučajevi oštećenja vetrobranskog auto stakla koji se ne mogu popraviti

 

- Što kraći vremenski period od nastanka oštećenja vetrobranskog auto stakla do poravke smanjuje mogućnost širenja oštećenja i potrebe za zamenom vetrobranskog auto stakla

 

- Voda i prašina znatno smanjuju mogućnost dobre popravke vetrobranskog auto stakla, pa vam savetujemo da odmah po nastanku oštećenja pokrijete oštećenje komadom samolepljive trake i kontaktirate nas kako bi smo izvršili popravku u što kraćem roku.

bottom of page